17

O projektu

Građevina: Obiteljska kuća

Lokacija: Salvela – Novigrad

Građevinska bruto površina: 260 m2

Godina: 2010

Investitor: Grad Novigrad

IZRADA PROJEKTA