18

O projektu

Građevina: Obiteljska kuća

Lokacija: Poreč

Građevinska bruto površina: 554 m2

Godina: 2012

Investitor: privatni

IZRADA PROJEKTA