19

O projektu

Građevina: Šest višestambenih građevina

Lokacija: Novigrad

Građevinska bruto površina: 798 m2

Godina: 2012

Investitor: privatni

IZRADA PROJEKTA, NADZOR