10

O projektu

Građevina: Stambena građevina

Lokacija: Novigrad

Građevinska bruto površina: 110 m2

Godina: 2012

Investitor: privatni

IZRADA PROJEKTA, GRAĐENJE