01

O projektu

Lokacija: Novigrad

Građevinska bruto površina: 2988 m2

Godina: 2012

Investitor: privatni

IZRADA PROJEKTA