16

O projektu

Građevina: Obiteljska kuća

Lokacija: Kortina

Građevinska bruto površina: 313 m2

Godina: 2008

Investitor: privatni

IZRADA PROJEKTA, GRAĐENJE