23

O projektu

Građevina: POS Novigrad

Lokacija: Novigrad

Građevinska bruto površina: 1800 m2

Godina: 2015

Investitor: Grad Novigrad

IZRADA PROJEKTA, NADZOR