25

O projektu

Građevina: Obiteljska kuća

Lokacija: Novigrad

Građevinska bruto površina: 320 m2

Godina: 2010

Investitor: privatni

IZRADA PROJEKTA