05

O projektu

Građevina: Višeobiteljska građevina

Lokacija: Novigrad

Građevinska bruto površina: 783 m2

Godina: 2013

Investitor: privatni

IZRADA PROJEKTA