09

O projektu

Građevina: Kuća za odmor

Lokacija: Buzet

Građevinska bruto površina: 339 m2

Godina: 2014

Investitor: privatni

IZRADA PROJEKTA, GRAĐENJE 2016.