14

O projektu

Građevina: Kuća za odmor

Lokacija: Novigrad

Građevinska bruto površina: 227 m2

Godina: 2013

Investitor: privatni

IZRADA PROJEKTA, GRAĐENJE