22

O projektu

Građevina: Obiteljska kuća

Lokacija: Buzet

Građevinska bruto površina: 316 m2

Godina: 2012

Investitor: privatni

IZRADA PROJEKTA