15

O projektu

Građevina: HEP Poreč

Lokacija: Poreč

Građevinska bruto površina: 400 m2

Godina: 2015

Investitor: HEP d.d.

IZRADA PROJEKTA, REKONSTRUKCIJA, UREĐENJE INTERIERA