08

O projektu

Građevina: Polivalentni sportsko-rekreacijski centar

Lokacija: Tar-Vabriga

Građevinska bruto površina: 6575 m2

Godina: 2014

Investitor: Općina Tar-Vabriga

IZRADA PROJEKTA