03

O projektu

Građevina: Višestambena građevina

Lokacija: Novigrad

Građevinska bruto površina: 348 m2

Godina: 2007

Investitor: privatni

IZRADA PROJEKTA, GRAĐENJE