27

O projektu

Građevina: Obiteljska kuća

Lokacija: Karpinjan – Novigrad

Građevinska bruto površina: 223 m2

Godina: 2012

Investitor: privatni

IZRADA PROJEKTA, GRAĐENJE