24

O projektu

Građevina: Četiri obiteljske kuće za odmor

Lokacija: Malinska – Krk

Građevinska bruto površina jedne zgrade: 250 m2

Godina: 2012

Investitor: privatni

IZRADA PROJEKTA, NADZOR