12

O projektu

Građevina: Višeobiteljska građevina

Lokacija: Novigrad

Građevinska bruto površina: 230 m2

Godina: 2009

Investitor: privatni

IZRADA PROJEKTA, GRAĐENJE