06

O projektu

Građevina: Obiteljska kuća

Lokacija: Novigrad

Građevinska bruto površina: 220 m2

Godina: 2014

Investitor: privatni

IZRADA PROJEKTA, GRAĐENJE