07

O projektu

Građevina: Dječji vrtić

Lokacija: Novigrad

Građevinska bruto površina: 1810 m2

Godina: 2010

Investitor: Grad Novigrad

IZRADA PROJEKTA, NADZOR