02

O projektu

Građevina: Stambeno-poslovna građevina

Lokacija: Novigrad

Građevinska bruto površina: 253 m2

Godina: 2007

Investitor: privatni

IZRADA PROJEKTA, GRAĐENJE