13

O projektu

Građevina: Građevina zdravstvene namjene (ortopedska klinika)

Lokacija: Novigrad

Građevinska bruto površina: 7000 m2

Investitor: privatni

IZRADA PROJEKTA