20

O projektu

Građevina: Višestambena zgrada

Lokacija: Novigrad

Građevinska bruto površina: 780 m2

Godina: 2013

Investitor: privatni

IZRADA PROJEKTA