28

riva_02a
riva_06
riva_05
riva_04
riva_03
riva_01

O projektu

Građevina: Bistro i javni sanitarni čvor

Lokacija: Novigrad – Rivarela

Građevinska bruto površina: 115 m2

Godina: 2014

Investitor: Grad Novigrad

IZRADA PROJEKTA