27

noving_projekti_windisch (1)
noving_projekti_windisch (2)
noving_projekti_windisch (3)
noving_projekti_windisch (4)
noving_projekti_windisch (6)
noving_projekti_windisch (7)
noving_projekti_windisch (8)
noving_projekti_windisch (9)
noving_projekti_windisch (12)
noving_projekti_windisch (13)
noving_projekti_windisch (14)
noving_projekti_windisch (10)
noving_projekti_windisch (11)
noving_projekti_windisch (15)
noving_projekti_windisch (16)
noving_projekti_windisch (17)
noving_projekti_windisch (18)
noving_projekti_windisch (19)
noving_projekti_windisch (20)

O projektu

Građevina: Obiteljska kuća

Lokacija: Karpinjan – Novigrad

Građevinska bruto površina: 223 m2

Godina: 2012

Investitor: privatni

IZRADA PROJEKTA, GRAĐENJE