25

n_1a
n_2a
n_3a
n_4a

O projektu

Građevina: Obiteljska kuća

Lokacija: Novigrad

Građevinska bruto površina: 320 m2

Godina: 2010

Investitor: privatni

IZRADA PROJEKTA