23

POS-Novigra-(11)
POS-Novigra-(3)
POS-Novigra-(6)
POS-Novigra-(8)
POS-Novigra-(1)

O projektu

Građevina: POS Novigrad

Lokacija: Novigrad

Građevinska bruto površina: 1800 m2

Godina: 2015

Investitor: Grad Novigrad

IZRADA PROJEKTA, NADZOR