21

004.
008.
006.
015.
023.

O projektu

Građevina: adaptacija stana

Građevinska bruto površina: 120 m2

Godina: 2014

Investitor: privatni

IZRADA PROJEKTA, GRAĐENJE