18

112_NE_view
112_SW_SEA_view
112_SW_view
113_BATHROOM_EAST_view
113_BEDROOM_SEA_view
113_DINING_KITCHEN_view
113_KITCHEN_LIVING_view
113_LIVING-ROOM_DINING_KITCHEN_view
113_LIVING-ROOM_STAIRS_night_view
AIR_view_3
AIR_view_4

O projektu

Građevina: Obiteljska kuća

Lokacija: Poreč

Građevinska bruto površina: 554 m2

Godina: 2012

Investitor: privatni

IZRADA PROJEKTA