11

P4180028
P4180029
P4180034

O projektu

Građevina: Obiteljska kuća

Lokacija: Novigrad

Građevinska bruto površina: 176 m2

Godina: 2009

Investitor: privatni

IZRADA PROJEKTA, GRAĐENJE