09

buzet
buzet
buzet
buzet
buzet
buzet
noving_projekti_eiber (1)
noving_projekti_eiber (2)
noving_projekti_eiber (3)
noving_projekti_eiber (4)
noving_projekti_eiber (5)
noving_projekti_eiber (6)
noving_projekti_eiber (7)
noving_projekti_eiber (8)
noving_projekti_eiber (9)

O projektu

Građevina: Kuća za odmor

Lokacija: Buzet

Građevinska bruto površina: 339 m2

Godina: 2014

Investitor: privatni

IZRADA PROJEKTA, GRAĐENJE 2016.