04

noving_novigrad_mar (1)
noving_novigrad_mar (2)
noving_novigrad_mar (3)
noving_novigrad_mar (4)

O projektu

Lokacija: Novigrad

Građevinska bruto površina: 2489,95 m2

Godina: 2012

Investitor: privatni

IZRADA PROJEKTA