01

noving_istra_acropolis (1)
noving_istra_acropolis (5)
noving_istra_acropolis (2)
noving_istra_acropolis (3)

O projektu

Lokacija: Novigrad

Građevinska bruto površina: 2988 m2

Godina: 2012

Investitor: privatni

IZRADA PROJEKTA